Via het R.O. van Gennep Fonds (een cultuurfonds op naam, deze is genoemd naar oud-uitgever Rob van Gennep) schenkt Prins Bernhard Cultuurfonds € 90.000 aan vijf literaire tijdschriften. De gelukkigen die het geld mogen verdelen zijn: Hollands Maandblad, Tirade, De Revisor, De Parelduiker en Awater. Schrijver Arnon Grunberg ondersteunt het initiatief met een persoonlijke financiële bijdrage. Op de site van het PBC wordt echter niet duidelijk gemaakt welk bedrag daarmee gemoeid gaat. Grunberg steunt regelmatig literaire projecten. Zo heeft hij in het verleden ook regelmatig het prijzengeld dat hij won bij een grote literaire prijs ingezet om een vertaling tot stand te laten komen.

In het bericht van het PBC:

Het R.O. van Gennep Fonds hecht grote waarde aan het voortbestaan van literaire tijdschriften, onder meer als podium voor jong en gevestigd talent. De genoemde tijdschriften krijgen de bijdrage onder meer vanwege hun kweekvijverfunctie.