Eenendertigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus op zijn vlucht naar Bayernland een nieuw avontuur beleefde en in de schouwburg zijn geliefde Amalia herontdekte. Zeer plezierig om te lezen.

 1. Gelijk een vos voor de jagende honden

  Er net nog in slaagt niet te worden verslonden,

  Om opgelucht vast te stellen dat

  Hij slechts een stuk pels verloren had,

 2. Zo wist zich Hieronimus ook in zijn grootste

  Ongeluk met de gedachte te troosten

  Dat hij heelhuids (zij het nipt)

  Aan de boze boeren was ontglipt.

 3. Wel is hij er, nadat de vlucht was genomen,

  Bij schade en schande achter gekomen

  Welk een zure, ellendige, zware prijs

  Er rust op het geven van onderwijs.

 4. Hij nam zich ook voor om nooit van zijn leven

  Een boek of geschrift meer uit te geven,

  Want slechts zijn literaire roemzucht

  Was schuld aan zijn ongeluk en vlucht.

 5. Maar toen hij zich goed en wel realiseerde

  Dat zijn beschermheer op reis verkeerde

  En naar Bayernland was gegaan,

  Toog hij er veiligheidshalf achteraan.

 6. Hij heeft zich dan ook niet lang bezonnen

  En is meteen aan die reis begonnen,

  Maar weldra legde een nieuw avontuur

  Hieronimus heerlijk in de luur.

 7. Want toen is zijn leven anders verlopen

  Dan hij aanvankelijk had durven hopen

  En wel toen hij in een grote stad

  Een paar dagen rust genomen had:

 8. Om wat grip op zijn melancholie te krijgen

  Waar hij door het gebeurde toe bleek te neigen

  Bezocht hij daar in een opwelling

  ’s Avonds een toneelvoorstelling.

 9. Al gauw kreeg hij onder de actricen

  Een fraai opgedoft exemplaar in de smiezen

  Dat hoe langer hij ernaar keek

  Steeds meer op zijn lieve Amalia leek.

 10. Mijn hemel! Wie kan zijn verrukking beschrijven,

  Dat hij haar aantrof in levende lijve,

  En prompt het hele parterrepubliek

  Bijna deed raken in grote paniek.

 11. Want ze was in haar rol nog niet uitgesproken

  Of hij had haar zijn armen al toegestoken,

  En weldra volgde kus op kus

  Tussen haar en Hieronimus.

 12. En dolgraag vernam de een van de ander

  Welk toeval hen weer had gebracht bij malkander,

  Maar Hieronimus, uiterst tevree,

  Bracht haar eerst naar zijn veilige stee.

 13. Amalia heeft toen als eerste vernomen

  Wat hem voor wonderlijks was overkomen,

  Sinds hij die laatste noodlottige keer

  Was weggejaagd door die oude heer,

 14. En hoe hij vrome liedjes moest zingen

  Bij een dame met amoureuze bedoelingen,

  En hoe men hem met beurs en al

  In een herberg van zijn geld bestal,

 15. En welk ongeluk hem was overkomen

  En hoe hij toen niet had durven dromen

  Dat hij nu op Amalia was gestuit –

  Dat alles legde hij uitvoerig uit.

 16. Daarop wilde Hieronimus horen

  Wat of zij alles beleefd had tevoren,

  En de schone onthulde’n’m

  Het onderstaande curriculum: