Zesendertigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus nachtwachter werd in Schildburg, en hoe zijn moeders droom en de voorspelling van mevrouw Oeralindijne in vervulling gingen.

168

 1. Nu hadde men juist in de afgelopen dagen

  Schildburgs nachtwachter te grave gedragen,

  En zijn post stond onderhand

  Onbezet, leeg en vacant.

 2. Daar echter op beid hemisferen

  Men geen nachtwachter kan ontberen,

  Gingen de burgers in beraad

  En op zoek naar een kandidaat.

 3. Nu waren er zeker wel individuwen

  Die deze bezigheid niet zouden schuwen,

  Maar wegens zijn sterke stemgeluid

  Kwam men bij Hieronimus uit,

 4. Al uitte men her der wel bezwaren,

  En vond men dat er beletselen waren

  En wist men te vertellen dat

  Hij daar geen handigheid in had.

 5. Beweerd werd, om hem zwart te maken,

  Dat hij liever zou slapen dan waken,

  Zodat men niet de garantie had

  Van een veilig bewaakte stad.

 6. Maar dat mocht de geestdrift niet remmen

  En zo werd met meerheid van stemmen,

  En absoluut reglementair

  Hieronimus stadswachter.

 7. Wel moest hij beloven eerst de weduwe

  Van de vorige wachter te huwen,

  Want die brave, gestorven vriend

  Had het stadje trouw gediend

 8. En om diens bewezen trouw te vergelden

  Aan zijn rouwende weduwe, stelden

  De burgers zijn opvolger deze con-

  ditie als een sine qua non.

 9. Maar daar zij met haar pas dertig jaren

  Een knap gezichtje kon noemen het hare,

  Ging Hieronimus graag akkoord

  En gaf haar ter plekke het jawoord.

 10. Van nu af aan kregen ouden en jongen

  Des nachts de uren weer voorgezongen,

  Want Hieronimus deed wat hij moest:

  Zette zijn blaashoorn aan en bloest.

 11. En zo vaak als de klokken sloegen

  Riep hij met het allergrootste genoegen:

  ‘Burgers dezer stad, slaap stil

  En hoor wat ik u verkondigen wil!

 12. Hoor, de kerkklok heeft zo-even

  Elf, twaalf, een, twee, drie slagen gegeven,

  Dus wees wijs en geef vannacht

  Op vuur, licht en dochters acht,

 13. Dat geen brand kan in- of uitslaan

  Of andere schades kunnen ontstaan,

  Slaap gerust en wees behoed,

  Hoetoetoetoetoedoet goed.’

 14. Overigens deed hij bij dag en bij nachte

  Wat je van een nachtwachter mag verwachten,

  Want overdag sliep hij lang en vast

  En werd ’s nachts niet door slaap verrast.

 15. Zolang hij als stentor daar rond is gelopen

  Had geen boef in Schildburg meer iets te hopen,

  Want hij beschouwde het als zijn taak

  Dat er geen diefstal plaatsvond of braak.

 16. De burger, hoe diep ook in slaap gezonken,

  Ontwaakte zodra zijn roep had weerklonken,

  Want dat hals- en hoorngeschal

  Hoorde je in het stadje overal.

 17. Nu pas vermocht mevrouw Jobs uit te leggen,

  Wat haar die droom van destijds wilde zeggen:

  Want alles wat hoofdstuk twee vermeldt,

  Vond plaats precies zoals voorspeld.

 18. Ook wat destijds Oeralindijne profeteerde,

  Bleek uiteindelijk niet het verkeerde,

  Want de door haar gedane voorspelling

  Ging nu letterlijk in vervulling.

 19. Men kon na de gegeven gang van zaken

  Van alles pas nu chocolade maken,

  Want zoals steeds in waarzeggersland,

  Blijkt de bedoeling pas naderhand.

 20. Maar wat juffrouw Snater destijds gesteld had

  En bij Jobs geboorte zijn moeder voorspeld had

  (Zoals besproken in hoofdstuk drie),

  Dâ gebeurde allegaar nie’.

 21. In het licht van de ons bekende feiten

  Valt mevrouw Snater dan ook te verwijten

  Dat zij op fysiognomisch gebied

  Duidelijk tekort heeft geschiet.