Zevenentwintigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus goedgemutst in Ohnewitz arriveerde en hoe hij daar schoolmeester werd op een school met kleine jongetjes en meisjes.

022

 1. De door Hieronimus zojuist bevrijde

  Heer en de dame aan zijne zijde

  Waren een lief en alleraardigst paar

  En pas sinds kort getrouwd met elkaar.

 2. De heer kon zich op zijn adel beroemen

  En dorpen, kastelen de zijne noemen,

  Maar Ohnewitz was zijn eigenlijke stek,

  Want zijn riddergoed lag in dat vlek.

 3. Om nu zijn gemalin een dienst te bewijzen

  Maakt hij met haar vaak kleine reizen

  Want hij onderhield met menigeen

  Goede relaties daar om hem heen.

 4. Ook toentertijd had hij zo-even

  Een buurtgraaf acte de présence gegeven

  En was op de terugweg onverwacht

  Door de rovers in het bos opgewacht.

 5. Ze namen allereerst de koetsier te pakken,

  Die op de grond naar adem moest snakken;

  Vervolgens eisten ze met klem

  Zijn geld en andere dingen van hem.

 6. Ze trokken hem daarop uit de wagen

  En bedolven hem onder hun vuistslagen,

  Totdat op het angstgeschreeuw van Madam,

  Zoals gezegd Hieronimus kwam.

 7. Ze vertelden hun redder het hele gebeuren

  Tijdens de terugrit in geuren en kleuren,

  Die zorgde dat hij niet te snel reed,

  Na die hoeveelheid geleden leed.

 8. Hieronimus heeft eveneens verteld wat

  Het lot hém tot dan toe voorgeschoteld had,

  En zo bereikten ze het gehucht

  Ohnewitz in een vloek en een zucht.

 9. Daar echter vergat men de hele historie

  En vierde de thuiskomst als een victorie;

  Hieronimus werd (dat moet gezegd)

  Uitvoerigst in de watten gelegd.

 10. Gloednieuwe kleren, schotels en wijnen,

  Tabak, reebout, gebraden konijnen,

  Zette men aan één stuk door

  Dankbaar Hieronimus voor.

 11. Zo smaakte hij het goede des levens,

  En na drie weken deed de heer tevens

  De plechtige belofte hem voortaan

  In zijn levensonderhoud bij te staan.

 12. Nu was er gelukkig net in die dagen

  Een toevallige omstandigheid te beklagen

  Waar Hieronimus zeer content mee was,

  Hem komende bijzonder van pas.

 13. Want in Ohnewitz ging zonder enig gespijbel

  De boerenjeugd naar een School met den Bijbel,

  In een schooltje waar de heer het recht

  Van collatie/voordracht was toegezegd.

 14. Daar konden ze lezen en spellen leren

  En gericht het A, B, C, D bestuderen,

  Maar in een verder studiegebied

  Voorzag het studierooster niet.

 15. Elke mogelijkheid om nog meer te leren

  Kon de patroon in zijn wijsheid blokkeren,

  Immers een boer die iets heeft geleerd

  Wordt hoogmoedig en heel verkeerd.

 16. Ja, de ervaring heeft ons bewezen

  Dat een boer die zijn kalender kan lezen

  (Of zijn catechismusboekje) al gauw

  Een staart opzet gelijk een pauw.

 17. En als dan zijn ambities nog hoger stijgen

  Is hij niet meer aan het werk te krijgen,

  Dus als je dáármee eenmaal begint

  Worden er pacht noch tienden geïnd.

 18. Naast dertig daalders als vaste bijdrage

  Kreeg de onderwijzer op hoogtijdagen

  Nog eieren, boter, kippen en zo,

  Ja, soms een complete gans cadeau.

 19. En als zijn heer thuis was, kreeg hij altijd

  Op Nieuwjaarsdag een feestelijke maaltijd

  En als dank voor het toegewenste heil

  Ook nog een geldbedrag in stijl.

 20. Nu was het probleem dat daar zo-even

  De dorpsonderwijzer de geest had gegeven,

  En dus was het zeer begrijpelijk dat

  Men dringend een nieuwe nodig had.

 21. Zodra de heer dit bericht kreeg te horen,

  Heeft hij Hieronimus laten promovoren,

  En dus mocht onze held voortaan

  Als meester voor de schoolklas staan.

 22. Weliswaar leek hem het schoolse zwoegen

  Geen onvoorwaardelijk genoegen,

  Want hij was meer voor vrij en blij

  Dan voor moeizame schoolmeesterij.

 23. Maar daar men hem ten kastele goed kende

  En met gunsten en weldaden zodanig verwende,

  Dat hij na schooltijd snel was verkwikt,

  Heeft hij zijn functiebeschrijving geslikt

 24. En voor zichzelf hoog en heilig gezworen

  Zijn plicht te vervullen naar behoren,

  Opdat hij toch vooral voortaan

  Hier nooit meer weg hoefde te gaan.

 25. Ook leek het hem nodig in verschillende zaken

  Een noodzakelijke ommezwaai te maken,

  Omdat hij de stellige overtuiging had

  Dat het onderwijs erg in het slop zat.

 26. Hij begon dan ook na lang delibereren

  Zijn hervormingsplannen te realiseren

  Maar zonder veel plezier van dien,

  Zoals de geachte lezer weldra zal zien.