Vijfentwintigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus bij een vrome dame in dienst kwam, die een kwezel bleek te zijn en hem voor haar lage lusten probeerde te strikken, en hoe hij bij haar wegliep.

 1. De hem door Amalia geschonken varia:

  Hemden, manchetten, gespen et cetera,

  Hebben nog wel voor korte tijd

  Hieronimus uit zijn geldnood bevrijd,

 2. Nadat alles verkocht en potverteerd was

  Waar hij door Amalia eerder vereerd was,

  Moest hij nolens volens wel

  Ter vermijding van kommer en kwel

 3. En om niet van de honger te creperen

  Naar een nieuwe betrekking solliciteren

  En is elders op zoek gegaan

  Naar een passend dienaarsbestaan.

 4. Nu woonde er op een eenzaam kasteeltje,

  Een oude dame, een kwezelig weeuwtje,

  Ze was al grijs en vrijwel bejaard

  En uitermate dweepziek van aard.

 5. Zodat ze alleen nog met bidden en zingen

  En louter van dat soort spirituele dingen,

  Deel aan het aardse leven nam

  Als een soort heilige Madam.

 6. Het huispersoneel was strikt gebonden

  Achterwege te laten wat riekte naar zonde

  En moest ook dagelijks twee maal

  Zingen en bidden, bij haar in de zaal.

 7. Ze duldde zelfs niet de kleinste misstappen,

  En wie niet spoorde kreeg niets te happen;

  Kastijden en vasten vond ze fijn

  En dronk menig halve kan brandewijn.

 8. Maar daar men het drinken en flagelleren

  Het beste getweeën kan praktiseren

  En bovendien het zingen zeer

  Aan kracht wint met één man meer,

 9. Had ze naar alle kanten en streken

  Al heel lang naar een metgezel uitgekeken,

  Die dagelijks zowel laat als vroeg

  Tot haar spiritualiteit bijdroeg.

 10. Er waren daarop weliswaar vele vrome

  Vakantiegangers tot haar gekomen

  Die hadden verklaard te zijn bereid

  Tot spirituele gezelligheid,

 11. Maar tot op heden had nog geen van allen

  Het geluk gehad haar goed te bevallen,

  De een was veel te oud naar haar zin,

  De ander te jong, de derde te min,

 12. De een was te mager, de ander te vlekkig,

  De een liep mank of was elders gebrekkig,

  Was doof, stom, dan wel scheel of blind

  Of te banaal en werelds gezind.

 13. Hieronimus besloot om te proberen

  Zich bij die dame te presenteren

  Als spiritueel assistent, en … raak!

  Hij viel direct bij haar in de smaak.

 14. Hij was immers in ’t geheel niet gebrekkig,

  Niet doof, stom of blind, niet scheel of vlekkig,

  Was niet te jong of te oud naar haar zin

  En te mager al evenmin.

 15. Zijn pruik en halve domineeskleren

  Bleken haar buitengewoon te imponeren,

  En hij verzekerde haar dat

  Hij niets frivools of werelds had.

 16. Hij mocht bij deze stand van zaken

  Nog dezelfde dag zijn opwachting maken

  En kwam met zijn keiharde brulgeluid

  Hoog boven het vrome zanggroepje uit,

 17. Hij heeft bloedserieus de Heer geprezen,

  En uit een bundel een preek voorgelezen,

  En deed dat dermate stijlvol dat

  De dame er uiterst tevreden bij zat.

 18. Hij zorgde ervoor dat zij in haar ijver

  Elke dag geloofsvaster werd en stijver,

  Steeds op het spirituele gericht

  En door Hieronimus meer gesticht.

 19. Ze liet zich ook in het praktische leven

  Door hem over alles adviezen geven,

  En lang duurde het daarom niet

  Of Hieronimus was haar favoriet.

 20. Soms als hij zich wat begon te vervelen

  En de voorkeur gaf aan het niet-spirituele,

  Dan slikte ze dat stilzwijgend, want

  Ze had begrip voor zijn zwakke kant.

 21. Ook toonde ze de nodige clementie

  Wat betreft haar regels van penitentie,

  Want i.p.v. te vasten kreeg hij als troost

  Allerlei lekkere en gezonde kost.

 22. Champagne, koffie en chocolade,

  Likeuren, amandelmelk, limonade,

  Kreeg de vrome Hieronimus

  Regelmatig onder de neus.

 23. Het was prettig leven achter de drempel

  Van deze met één woord heilige tempel,

  Waar hij uitsluitend at en dronk

  En af en toe wat las en zong.

 24. Het ergste wat over haar viel te zeggen,

  Was dat ze hem aan de riem placht te leggen,

  Want heimelijk koesterde ze het plan

  Hem te vormen tot heiligman.

 25. In het begin leek er niet veel te vrezen,

  Als hij haar iets stichtelijks voor moest lezen,

  Hoewel ze soms even zijn handje wreef

  En ‘braaf, mijn schaapje!’ geroepen heef.

 26. Soms vlijde ze zich onder vrome gezangen,

  Op de sofa tegen zijn dikke wangen;

  Dan lagen ze in elkaars armen die twee,

  Ontroerend te zingen, heremejee!

 27. Door die toch wel zeer vertrouwelijke uitingen

  Begon het langzaam tot hem door te dringen

  Dat helaas deze oude mevrouw

  Veel meer met hem dan zingen wou.

 28. Hij schrok bij het doen van die grote ontdekking

  Zich dood, met het oog op de nadere strekking;

  En geconfronteerd met zo’n dreigend gevaar,

  Verstijfde hij sprakeloos naast haar.

 29. Maar toen de eerste schik was vervlogen,

  Bedacht hij, tot tranen toe bewogen

  Met hoeveel geluk hem indertijd

  De schone Amalia had verblijd,

 30. Die zo mooi en lief was en zonder gebreken,

  Bij dit pikzwarte engelgedrocht vergeleken,

  Geel, tandeloos, kaal, mager, grauw,

  Kortom, een onuitstaanbare vrouw.

 31. Nu had hij zich beter gedeisd gehouden

  En alles voorlopig gelaten bij het oude,

  En door het gedoe met die oude vrouw

  Zich niet laten verontrusten zo gauw;

 32. Maar dat lag niet in de aard van het beestje,

  Dus maakte hij prompt een eind aan het feestje;

  De dame bleef achter zonder gezel,

  Maar liedboek en brandewijn had ze wel.