Vorige week liet Marc van Oostendorp ons schrikken met een ingezonden brief in NRC Handelsblad (en een langere versie op de site Neder-L). Een persbericht op de site van de KB meldt ons dat er helemaal niets aan de hand is.

Berichten waarin opgeroepen wordt de DBNL te redden doen geen recht aan de werkelijke situatie.

Het enige aandachtspunt betreft de financiering, die geregeld moet worden in het overleg tussen de Nederlandse Taalunie en de Nederlandse en Vlaamse overheid. De overheden hebben in ieder geval besloten de DBNL voort te zetten en deze opdracht neergelegd bij de Taalunie, de KB en de Vlaamse Erfgoed Bibliotheek. Daarover worden nu financiële afspraken gemaakt. Het voortbestaan is dus gegarandeerd.

Kortom: niets aan de handa. Hopelijk kan de site nu ook een beetje gemoderniseerd worden.