De Friese poëzie sterft een beetje blijkt uit een bericht in de Leeuwarder Courant van vandaag, want er zijn te weinig poëziedebuten van kwaliteit om de jury aan het werk te zetten. Dat tekent de krant althans op uit de mond van de voorzitter. Volgens Omrop Fryslân waren er zelfs ‘gjin nije dichters’.

De Douwe Tamminga priis was in het leven geroepen om debuten (proza en poëzie) met een prijs te bedelen. De winnaar krijgt € 3.000,-

Op de foto (© Dolf Verlinden) enkele middelbare Friese dichters: Bart FM Droog, Tsead Bruinja en Cornelis van der Wal.