Het CBS heeft berekend dat het aantal boekwinkels sinds 2007 met 20 procent is afgenomen. Waren er nog ruim 1000 boekhandels in 2007, in 2014 konden we nog maar in 800 winkels terecht. Dit betekent niet dat we met z’n allen minder boeken kopen: de aanschaf van en e-books en van boeken in webshops nam juist met een kwart toe.

Een opvallend feitje: Friesland telt gemiddeld de meeste boekhandels, namelijk 7 per 100.000 inwoners. Aan de andere kant van het land, in Limburg, zijn juist de minste boekhandels per inwoner te vinden.

Zou deze trend zich voortzetten en de boekhandel definitief uit het straatbeeld verdwijnen?