Twee november 2015 wordt de GER FRITZ PRIJS uitgereikt. De GER FRITZ PRIJS is een nieuwe prijs bedoeld voor het mooiste eenzame uitvaartgedicht dat in het voorgaande jaar geschreven werd.

Voor de GER FRITZ PRIJS komen alle gedichten die in het Nederlandse taalgebied voor een eenzame uitvaart worden geschreven in aanmerking, dus zowel in Nederland als in België. Daarnaast wordt gezocht naar de gedichten die stadsdichters in diverse plaatsen voor eenzame uitvaarten schrijven. Er kan niet actief naar de prijs gedongen worden, de jury bepaalt autonoom wie de prijs wint. Een beknopt juryrapport zal verslag doen van de zoektocht naar het mooiste gedicht en de keuze toelichten.

De jury van de GER FRITZ PRIJS zal bestaan uit de heer Ger Fritz, gepensioneerd medewerker van de afdeling uitvaarten van de Gemeente Amsterdam, die als dienstdoend ambtenaar aan de wieg stond van de eenzame uitvaart in Amsterdam. De GER FRITZ PRIJS is een initiatief van Stichting de eenzame uitvaart.