In navolging van het advies van de Raad voor Cultuur twee maanden geleden geeft minister Jet Bussemaker van OCW in het vandaag verschenen beleidsplan voor cultuurbeleid ‘Ruimte voor cultuur’ het Letterenfonds weer ruimte om literaire tijdschriften te subsidiëren. Na de kaalslag van de cultuurhatende VVD’er Halbe Zijlstra is dit dus een omslag in het beleid:

In de letterensector dragen tijdschriften bovendien bij aan talenontwikkeling, doordat ze nieuwe schrijvers een podium bieden. Ik geef de fondsen in de periode 2017-2020 dan ook weer de mogelijkheid om binnen dit kader tijdschriften te subsidiëren.

Het beleidsplan is in het algemeen positief over het Letterenfonds, ook in hun pogingen om ook literatuur buiten het papier te promoten:

Ook de inspanningen van het Letterenfonds om vernieuwing te stimuleren in de wijze waarop literatuur voor lezers toegankelijk wordt gemaakt heeft mijn steun. De ontwikkelingen van nieuwe vormen, dragers en distributiewijzen is vanwege hoge investeringskosten en onzekere opbrengsten niet eenvoudig. Tegelijkertijd is de noodzaak van het vinden van nieuwe lezers en innovatieve manieren om lezers te bereiken groter dan ooit.

De complete nota is hier na te lezen.