De shortlist van de Gysbert Japcxprijs 2015 is vandaag bekendgemaakt. Op de shortlist staan drie titels. Genomineerd zijn:

Einum (2012) – Froon Akker (pseudonym fan Koos Tiemersma)

In kop as in almenak (2013) – Elske Hindriks

Littenser Merke (2013) – Ale S. van Zandbergen

De adviescommissie bestaat uit Marga Waanders (voorzitter), Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga en Doeke Sijens. 11 september wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Provincie Fryslân reikt de Gysbert Japicxpriis om de twee jaar uit, (de ene keer proza, de andere keer poëzie). Dit jaar betreft het literair proza, verschenen in de jaren 2011-2014. Begin maart maakte de adviescommissie een longlist met 12 titels bekend.

Voor meer over de Gysbert Japicxprijs zie hier.