Boekhandel De Kler maakte weer een filmpje met Maarten ’t Hart die zeer lovend is over Misschien Esther van Katja Petrowskaja.

Zie ook het interview dat Peter de Rijk de schrijfster afnam.