Prometheus heeft de website vernieuwd. Wat opvalt is dat de merknaam Bert Bakker bijna helemaal verdwenen is van de site. Op de pagina ‘over ons‘ is er zelfs geen historische rol meer weggelegd voor de uitgeverij waar Mai Spijkers begon, die hij vervolgens verliet en daarna overnam.

De laatste jaren verscheen het fictiefonds uitsluitend onder de naam Prometheus terwijl non-fictietitels de gecombineerde naam Prometheus-Bert Bakker hadden. Bij de verschijning van de voorjaarscatalogus kunnen we pas zien of ook daar de naam Bert Bakker geheel verdwenen is.