Niet elke verandering is een verbetering. Sinds deze week heeft de site van NRC Handelsblad een nieuw uiterlijk gekregen. Het directe gevolg is dat het boekennieuws minder goed te zien is, want het is opgegaan in het veel grotere blok ‘Cultuur’. Het boekennieuws is niet meer apart te vinden of aanklikbaar. Heb je een keer een aantal bekwame journalisten in dienst die een goed lopende rubriek maken en dan maak je het nieuws minder vindbaar.

Op Facebook is Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit, nog negatiever over de gehele site:

Johan Oosterman

(Foto: J.D. Noske/Anefo, CC BY-SA 3.0 NL)

UPDATE (wensen kunnen bijzonder snel vervuld worden):