Redacteur Vincent Elzinga van Boekblad moet na acht jaar het blad verlaten. Enigszins eufemistisch wordt dit op de website beschreven als ‘om bedrijfseconomische redenen’, maar uit de rest van het bericht blijkt dat het zeer slecht gaat met het blad. Pubmedia nam het blad over in 2014, maar dat heeft ‘voor beide partijen helaas nog niet gebracht wat ervan werd gehoopt.’

Uit de berichtgeving op de website van Boekblad blijkt dat er bezuinigd moet worden en een ‘nieuw toekomstplan’ geschreven moet worden door de twee resterende redacteuren in vaste dienst: Lucie Th. Vermij en Mandy den Engelsman. Het blad zal vaker een beroep doen op freelancers. Dat bleek al uit een van de laatste tweets:

Een van de problemen van Boekblad is de tanende belangstelling voor het papieren blad, vroeger een van de belangrijkste informatiebronnen voor boekhandelaren, maar in de tijd van internet een traag vehikel dat tegenwoordig volstaat met lachende mensen die optimistische praatjes verkopen (‘Weer met volle kracht vooruit’). De berichtgeving op de site van Boekblad laat zien dat het blad goede contacten heeft bij boekhandels en uitgeverijen, maar met name in het weekend is de berichtgeving traag of volledig afwezig: er moet echt een schrijver uit de A-categorie overlijden wil een redacteur in het weekend er een berichtje over schrijven. Een ander probleem is dat de site voor een groot deel is afgeschermd en alleen bereikbaar is voor een, teruglopend, ledenaantal. De crisis in het boekenvak en de sluitingsgolf onder boekhandelaren heeft direct tot gevolg dat het aantal abonnementen daalt. Voor adverteerders zijn dat twee redenen om af te haken.

Vermeij en Den Engelsman staan dus voor de lastige taak om Boekblad aan de haren weer uit het moeras te trekken en dat zal (gokken we) ten koste gaan van het papieren blad, omdat die kostenpost waarschijnlijk het hoogst is.