Alfred Schaffer kreeg gisteren de Paul Snoekprijs uitgereikt voor zijn bundel Mens Dier Ding. De jury (Elke Brems, Yves T’Sjoen, Patrick Van Belleghem en Sarah Vankersschaever.) koos uit meer dan driehonderd bundels gepubliceerd in 2013, 2014 of 2015 voor Schaffers bundel.

De lectuur of eerste kennismaking met Mens Dier Ding is paradoxaal uitnodigend om meteen na afloop te hernemen.  Schaffer speelt met poëzieconventies, laveert tussen proza en poëzie. Hij stelt de genreconventies ter discussie. Het spanningsveld dat hij op die manier oproept, zowel formeel als inhoudelijk, draagt ertoe bij dat de jury oordeelt dat Mens Dier Ding zonder meer een van de meest opgemerkte dichtbundels kan worden genoemd van de afgelopen jaren.

Ook genomineerd voor de driejaarlijkse prijs waren Hester Knibbe met Archaïsch de dieren, Mustafa Stitou met Tempel, Hans Tentije met Gissingen, gebeurtenissen Miriam Van hee met Ook daar valt het licht en Peter Verhelst met Zing Zing.

Zie voor het hele juryrapport Versindaba