Vorige week hesen we de vlag omdat de Uittrekselbank nu ook thuis te raadplegen was door bibliotheekleden. Iets te vroeg, want na een paar minuten werd de toegang weer automatisch geweigerd (bij Google Chrome en Firefox). We kaartten het probleem aan bij Biblion en kregen vandaag antwoord:

Het probleem is bij ons bekend en er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.

Met Internet Explorer doen de problemen zich niet voor.

Dus allemaal weer dat vermaledijde Internet Explorer installeren om op de Uittrekselbank te kunnen rondkijken.