De champagne kan weer open op de burelen van diverse literatuurfestivals, want vandaag zijn de toekenningen voor de meerjarige subsidies weer bekend gemaakt door het Letterenfonds. Slechts één organisatie kreeg niks: de SLAG (Stichting Literaire Activiteiten Groningen), die verantwoordelijk is voor de festivals Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren.

Slag voor SLAG

In de toelichting worden er wel waarderende woorden gesproken voor de activiteiten van SLAG, maar er is ook kritiek.

SLAG heeft een klein team met een goede redactie. De commissie mist in de plannen een goed uitgewerkte visie op de ontwikkeling en koers van de programma’s voor 2017-2020. De artistieke kwaliteit, met name van de prestaties tot nu toe, en de bijdrage aan de diversiteit van het (inter)nationale aanbod worden lager gewaardeerd dan die van de andere aanvragers.

De lokale en provinciale overheden mogen ook wel wat meer doen:

In vergelijking met de andere aanvragers is de structurele financiering door gemeente en provincie bescheiden. Er is geen matching op het niveau van een eventuele structurele subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Op ondernemerschap scoort de aanvraag onvoldoende.

Het Poëziepaleis (organisator van onder meer Doe Maar Dicht Maar en Kinderen en Poëzie) zit ook in Groningen, maar die organisatie wordt betaald uit het literair-educatieve potje. Bovendien vinden de activiteiten van deze stichting niet noodzakelijkerwijs plaats in Groningen. Het Letterenfonds kan in de toelichting wel trots vermelden dat het aan geografische spreiding doet.

Och ja.

Lees de hele algemene toelichting hier.