Reize ter walvischvangst

Dichter Peter van Lier vroeg tien dichters om met een gedicht te reageren op het dagboek van Hidde Dirks Kat. De Amelander walvisvaarder Kat hield een dagboek bij van een reis naar Groenland, het begin negentiende eeuw uitgegeven Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778. Kat beschrijft nuchter en zakelijk een hachelijke reis (hij leed schipbreuk, strandde op een ijsschots, maar werd gered door de wilden). Te vergelijken met de belevenissen van Barentsz en Cook.

De meeste dichters verplaatsen zich in Kat en dat levert mooie zinnen op van Pim te Bokkel: ‘Wat de wezens tussen het poolijs beweegt/blijft verborgen/in het voorgeborchte van een lijf’, van Hanneke van Eijken: ‘de levende vissen hebben zich teruggetrokken en wij zijn hier, alleen/ een vloot, gestrand in een oneindig witte kamer, ver van huis’ en van Han van der Vegt: ‘door haar marmering zien we hoe onze gezellen/de ledematen zijn gespleten op de breuklijn van het ijs’. Annemieke Gerrist brengt het verhaal in huis: ‘Ik loop met mijn dochter door het huis, in de nacht, ze krijgt amper adem/ het weer buiten bedaarde/ en ik hoor haar tussen het kokhalzen en piepen door tonen neuriën van een lied’.

Tsead Bruinja reageert niet direct op de tekst maar liet voor een deel van het gedicht Word naar ‘schip’ zoeken en schreef daarna de woorden er omheen op. Het gedicht van Peter van Lier heeft de mooiste titel: ‘Arctisch vogelen’. Eenvoudige Tekeningen van beeldend kunstenaar Egbarta Veenhuizen wisselen de gedichten en dagboekfragmenten in dit fraaie boekje af.

Zie voor meer over Hidde Dirks Kat deze website
Er zijn ook plannen voor een hertaling van het dagboek. Het boekje is te bestellen via mauritsheech@gmail.com

Rieuwert Krol

Peter van Lier e.a. – Op de breuklijn van het IJs. Mauritsheech. € 12,50.