Een feuilleton dat in 1852 anoniem werd gepubliceerd in The Sunday Dispatch, een krant in New York, blijkt geschreven door de Amerikaanse dichter, essayist en journalist Walt Whitman. Zijn dichtbundel Leaves of Grass (1855) geldt als een van de hoogtepunten van de Amerikaanse literatuur. In aantekeningen die de dichter in die jaren maakte, noteerde hij de naam Jack Engle.

Toen de literatuurstudent Zachary Turpin vorig voorjaar in het kader van zijn promotie-onderzoek die naam invoerde in een database met miljoenen pagina’s van negentiende-eeuwse Amerikaanse kranten, kwam een advertentie uit The New York Times van 13 maart 1852 tevoorschijn. Daarin werd The Sunday Dispatch van die week aangeprezen (‘a rich revelation’) omdat het Life and Adventures of Jack Engle bevatte, ‘an Auto-Biography’.

Turpin vroeg bij de Library of Congress een scan op van het bewuste nummer van The Sunday Dispatch. In het 36.000 woorden tellende verhaal kwam hij veel van de namen tegen die hij had gevonden in de notities van Whitman, maar die in geen enkele bekende publicatie van de dichter voorkwam. Zo kon hij de tekst toeschrijven aan Walt Whitman. Dezelfde student had eerder al een andere onbekende tekst van de dichter boven water gekregen.

Life and Adventures of Jack Engle is vandaag online gepubliceerd door The Walt Whitman Quarterly Review. Een boekuitgave verscheen bij de Universiteit van Iowa.

Walt Whitman zelf heeft altijd zijn best gedaan om alles wat hij vóór Leaves of Grass schreef, waaronder een succesvolle roman uit 1842, te bagatelliseren. Hij sprak later van jongensachtig gedoe dat wat hem betrof in de vergetelheid mocht verdwijnen. Toen in 1891 een van zijn vroegste verhalen dreigde te worden herdrukt, zei hij dat hij bijna in de verleiding kwam om de uitgever dood te schieten als hij de gelegenheid had. Whitman leefde van 1819 tot 1892.

Afbeelding: de advertentie op pagina 3 van The New York Times van 13 maart 1852.