De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is toegekend aan Karol Lesman. Hij krijgt de prijs voor zijn vertaaloeuvre van werken uit het Pools in het Nederlands. Lesman vertaalde werk van Bolesław Prus (De Pop), Myśliwski, Szymborska en Herbert.

Volgens de jury bestaande uit Maarten Asscher, Wim Honselaar, Cees Koster (voorzitter), Jan Kuijper, Hilde Pach en Marjolein van Tooren zijn de vertalingen van Lesman ‘creatief en treffend, zijn kunstzinnige identificatie met de auteurs die hij vertaalt is zeer groot: hij is een echte ‘in de huid kruipende vertaler’, die in register en stijl zo dicht mogelijk bij de letterlijke tekst van het origineel blijft’

Zijn vertalingen getuigen van een zeer breed en subtiel stilistisch bereik, gedegen kennis van taal en cultuur, en van durf. Karol Lesman is een zeer productieve en virtuoze vertaler met een rijk geschakeerd vertaaloeuvre, die vanuit zijn credo ‘vertalen wat er staat’ in staat is gebleken hoogstaande literaire teksten uit het Pools in prachtig, adequaat Nederlands om te zetten en deze zo voor de Nederlandse lezer beschikbaar te maken.

Aan de prijs is een bedrag van €35.000 verbonden.

(Afbeelding: screenshot Youtube)