Maartje Smits is een damhert

• Maartje Smits is een dichter.
• Maartje Smits is een beeldend kunstenaar.
• Maartje Smits beeldt de taal uit.
• Maartje Smits schrijft beeldende kunst.

• Jonge (beeldend) kunstenaars onderzoeken, geven commentaar op een maatschappelijk verschijnsel.
• Jonge (beeldend) kunstenaars proberen een maatschappelijk verschijnsel te verbeelden (letterlijk).
• Jonge (beeldend) kunstenaars werken met mixed media. Video. Verf. Taal. Digitaal. Gevonden voorwerpen.

• De natuur is een maatschappelijk verschijnsel.
• Maartje Smits onderzoekt de natuur.
• Maartje Smits geeft commentaar op de natuur.
• Maartje Smits probeert de natuur te vertalen (letterlijk).
• Maartje Smits werkt met mixed media. Tekst. Fotografie. Video.

• De natuur is een project. Voor Maartje Smits en voor natuurbeschermers.
• De natuur is kunst. Voor Maartje Smits en voor natuurbeschermers.

• De natuur zit gevangen in (is omheind door) protocollen, regelgeving, jargon.
• Het damhert zit gevangen in (is omheind door) protocollen, regelgeving, jargon.

• De natuur is met de natuur verbonden door een ‘natuurlijke’ brug (ecoduct).
• Maartje Smits betreedt die ‘natuurlijke’ brug met haar vader.
• Maartje Smits en haar vader zijn dieren die hun territorium uitbreiden.
• Maartje Smits gaat met haar vader de weg van alle dieren.

• Maartje Smits is geen rugstreeppad, wezel, hermelijn of hazelworm.
• Maartje Smits is een dier dat de brug illegaal passeert.
• Damherten mogen niet over de brug.
• Maartje Smits is een damhert.

• Maartje Smits legt een walvis uit op het strand.
• Maartje Smits begint een bos in haar badkamer.
• Maartje Smits vangt landschap met een video.

Hoe ik een bos begon in mijn badkamer van Maartje Smits is een project.
• Het project kan worden uitgebreid (mixed media).

• In een ruimte (met publiek) staat opgesteld: Maartje Smits.
• Maartje Smits leest voor uit haar bundel Hoe ik een bos begon in mijn badkamer.
• Op de wanden: video’s van graslanden, duinen, bos.
• Naast Maartje Smits staat opgesteld: een (opgezet) (ander) damhert.
• Op de vloer ligt zand.
• Op de vloer ontbindt een walvis.
• Beleidsmakers in nette pakken (of met laarzen aan) besluipen (met protocollen in de aanslag) Maartje Smits en het damhert.
• Beleidsmakers in nette pakken (of met laarzen aan) besluipen (met geweren in de aanslag) Maartje Smits en het damhert.

• Maartje Smits (en het damhert) bedreigen de natuur.
• Maartje Smits (en het damhert) zijn leuk.
• Maartje Smits (en het damhert) zijn bedreigde natuur.
• Red (het damhert in) Maartje Smits:

• Kijk Maartje Smits.
• Lees Maartje Smits.

Bovenstaande is een reactie op Hoe ik een bos begon in mijn badkamer van Maartje Smits. In deze bundel laat Smits zien hoe wij ons verhouden tot de natuur. Haar werkwijze is eerder die van een jonge beeldende kunstenaar dan die van een dichter. Ze neemt een onderwerp (natuur) en laat daar verschillende media op los. In de eerste plaats natuurlijk de taal (in allerlei taalregisters), maar ook fotografie en (buiten de bundel, op de website Terras) video.

Mijn reactie kun je lezen als een oproep aan de dichter om haar manier van werken radicaal voort te zetten, bij voorbeeld door van nog meer media gebruik te maken (performance, sculptuur, meer video). In tegenstelling tot de meeste beeldende kunstenaars die tekst gebruiken, blijft Maartje Smits niet steken in grote woorden en clichés en kan zij de taal de plaats geven in de beeldende kunst die zij verdient (of het beeld de plaats die het in de taal verdient). Geen quasi-diepzinnigheid maar speelsheid, geen grote woorden maar taal die werkelijk ‘verbeeldt’.

Interessant in dit verband is het werk van Seth Price, van wie nu een mooie tentoonstelling is te zien in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Zie bij voorbeeld ook zijn aantekenboekjes.

Henry Sepers

Maartje Smits – Hoe ik een bos begon in mijn badkamer. De Harmonie, Amsterdam. 48 blz. € 17,50.