In de provincie Fryslân wordt een dichter gezocht die als Dichter van Fryslân wil optreden. De Dichter van Fryslân is een ‘poëtisch ambassadeur die op een moderne manier verslag doet van wat er in onze provincie speelt’, en dit bij een ‘breed publiek onder de aandacht kan brengen.’ Van de Dichter wordt verwacht dat hij/zij zes tot tien bij voorkeur in het Fries geschreven gedichten per jaar (€250 per gedicht) schrijft.

Aanmelden kan door middel van een brief en één nieuw Friestalig gedicht. De jury,bestaande uit Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, kiest drie kandidaten. Vervolgens mag het publiek stemmen, maar uiteindelijk bepaalt Gedeputeerde Staten op basis van de publieksstem en het juryoordeel wie Dichter van Fryslân wordt.

Aanmelden kan hier