Luchthavenbeveiliger

Securitas Schiphol
T.a.v. Chaima Akaazoun
Pelikaanweg 4
1118 DX Schiphol
Betreft: luchthavenbeveiliger

Geachte Chaima Akaazoun,

Hoe dresseren we de mensaap? Dat is, onder ons gezegd, de fundamentele vraag waar het beleid van een beveiligingsbedrijf als Securitas op gebaseerd is. Ook ik ben door die vraag gefascineerd. Dikwijls bekruipt mij een gevoel van onbehagen als ik in kleine ruimtes met meerdere mensapen opeen gepakt zit. Vooral in vliegtuigen word ik overvallen door de gedachte dat het toch bizar is dat de aap rustig in zijn stoeltje blijft zitten zonder moordend of verkrachtend door het gangpad te gaan.

Het begint, zoals altijd, met geweld. Iedere staat wordt geboren in een bloedbad. Vrij naar Nietzsche zou je kunnen zeggen: ‘Hoe groter het bloedbad dat de heerser aanricht, hoe beter het geheugen van de onderdanen.’ En zo’n geheugen (een vorm van angst) is heel belangrijk voor de staat, tenminste wel als je belasting wilt heffen en vliegtuigen wilt laten opstijgen. De blauwe envelop is niet zozeer een herinnering aan het geweld van weleer, het is zelf een vorm van geweld; een sublimatie ervan. Wie betaalt doet een financiële aderlating voor de staat.

In de Romeins tijd was Securitas de godin van de veiligheid en zekerheid en we weten allemaal dat de Romeinen een van de meest gewelddadige en tevens succesvolste rijken was die Europa heeft gekend. Zonder uit te willen wijden over de Romeinen, weten we van hen dat het geweld eindeloos verdund als een vaccin constant bij de samenleving moet worden geïnjecteerd. Deze geweldsdistributie vond vroeger plaats door middel van groepjes soldaten bij belangrijke gebouwen en nu eigenlijk nog steeds, al zijn er nieuwe vormen bijgekomen.

Kijk naar het invasieve karakter van de veiligheidschecks op luchthavens. Persoonlijke bezittingen worden zonder scrupules door geplozen en mensen worden geacht zich half uit te kleden en hun zakken te legen. De veiligheidschecks van Securitas personeel dragen de belofte van erger in zich, namelijk arrestatie en detentie. Ik solliciteer graag als luchtvaartbeveiliger van Securitas op Schiphol omdat het handwerk van de geweldsdistributie hier nog het beste zichtbaar is.

Hoewel het fouilleren erotische aspecten heeft, gaat het bij de veiligheidschecks in de eerste plaats om vernedering en intimidatie in naam van uw en onze veiligheid. Vooral het uitdoen van schoenen en riem ontneemt de volwassen man en vrouw alle waardigheid. Bovendien is het een effectief middel tegen vluchtgedrag. Zonder schoenen kom je niet ver en rennen terwijl je broek afzakt is erg onpraktisch. Al deze handelingen zijn er niet zozeer op gericht een wapen te vinden (die krijg je toch wel aan boord), als wel het dresseren van de mensaap.

Antropoloog Richard Borshay Lee schrijft in zijn essay ‘Eating Christmas in the Kalahari’ (1969) dat leden van de !Kung stam het geven van complimentjes aan individuen schadelijk achten voor de samenleving als geheel. Borshay citeert een van de !Kung: ‘We refuse one who boasts, for someday his pride will make him kill somebody. So we always speak of his meat as worthless. This way we cool his heart and make him gentle.’ Een opschepper wordt dus omlaag gehaald om te voorkomen dat hij zich boven de wet gaat plaatsen.

De sliert mannen en vrouwen op kousenvoeten die angstvallig hun spullen bijeenvegen om die terug te proppen in hun opengereten handbagage, is het Westerse equivalent van dit ritueel. De Securitas medewerker is niets minder dan een sjamaan die het hart van de passagier koelt en hem op weg helpt naar een andere werkelijkheidstoestand in een ander land. Een vliegreis moet je zien als een rite de passage waarbij tijdelijk je persoonlijkheid wordt uitgeschakeld, om die bij het land van aankomst weer te reconstrueren uit de puzzelstukjes van het geheugen.

Graag solliciteer ik bij Securitas Schiphol omdat ik als de dood ben voor de revolutie, in welke vorm dan ook.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Bram Esser

(Foto: https://www.pexels.com/photo/late-running-work-job-510391/, via Pexels)