In een filmpje waarin Ernest van der Kwast, Alma Mathijsen, Jessica Durlacher, Francine Oomen en Arthur Japin figureren wordt door de Auteursbond geprotesteerd tegen het illegaal downloaden van boeken.

Achtenveertig procent van de e-readergebruikers komt wel eens aan content via illegale bronnen.

E-books zijn een geweldig uitvinding, maar het illegaal downloaden en verspreiden van e-books heeft grote gevolgen. Boeken die op grote schaal worden doorgestuurd, worden niet meer verkocht. Door het gebrek aan inkomsten moet de auteur een baan ernaast zoeken, en dan is er weinig tijd over om een goed boek te schrijven. Piraterij kan dan ook een reden zijn voor een auteur om zijn werk niet als e-book uit te brengen.