Als Dichter van Fryslân schrijft Hettinga de komende twee jaar per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter van Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht. De jury bestond uit Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert.