Vooys, tijdschrift voor letteren, bespreekt in het laatste nummer de Tzumcast (geproduceerd door Podgront).

Het zijn dit soort kritische gedachtewisselingen die de meerwaarde van een podcast-recensie ten opzichte van een geschreven recensie tonen: je krijgt veel duidelijker te zien wat iemand van literatuur vindt, wanneer zijn of haar oordelen en normen expliciet door een ander worden bevraagd.

Lees het hele stuk hier.

En hier staat onze Tzumcast compleet.