Els Kloek heeft met 1001 Vrouwen in de twintigste eeuw de Kleio Klasseprijs gewonnen. Dit werd op het VGN (Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting) congres bekendgemaakt. 1001 Vrouwen is daarmee het best bruikbare boek voor het geschiedenisonderwijs in de klas.