In het gisteren uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur wordt ervoor gepleit dat elke gemeente tenminste 1 bibliotheek heeft. De oude Bibliotheekwet werd geëvalueerd en daaruit bleek in ieder geval dat er aan gemeenten geen eisen werden gesteld voor de instandhouding van minimaal 1 bibliotheek. Er zijn nu al gemeenten zonder een bibliotheek. De Raad wil dat in de wet opgenomen moet worden dat gemeenten zich houden aan de Bibliotheekwet, inclusief sancties als ze dat niet doen.

Een andere belangrijke aanbeveling is dat de expertise van bibliothecarissen weer vergroot moet worden. Sterker nog: er is ‘dringend behoefte aan een erkende bibliothecarissenopleiding op mbo-, hbo- en wo-niveau. Niet zelden is de vrijwilliger van vandaag de professional van vroeger, die na pensionering of ontslag nog werkzaam is in de bibliotheek.’

Dat zou mooi zijn: een bibliothecaris die ook weleens een boek leest.

Lees het hele rapport hier.