Een verhaal uit de Decamerone in twee delen met Chris Nietvelt.