Het zesendertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Stefan de Walle.