Het negenendertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Janni Goslinga.