Het eenenveertigste en tweeënveertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Jaap Spijkers.