Het was de bedoeling dat de Belgische koning op een feestelijke bijeenkomst de Prijs der Nederlandse Letteren aan Astrid H. Roemer zou overhandigen. Dat feest gaat niet door na de uitspraken van Roemer over Desi Bouterse en de onbeschofte reacties die ze online gaf aan nabestaanden. Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft besloten om de uitreiking van de prijs in Brussel niet door te laten gaan.

Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer. Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan. De Prijs der Nederlandse Letteren 2021 is officieel toegekend aan mevrouw Roemer met oordeel van een onafhankelijke jury. De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama. Persoonlijke standpunten van auteurs worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van hun oeuvre. Wij vinden de uitspraken van mevrouw Roemer dermate ongepast dat het door laten gaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is.

De literaire wereld heeft niet alleen met verbazing kennisgenomen van het politieke standpunt van Roemer, maar vooral door de toon van haar reacties op Facebook en Twitter.

(tekening André Keikes)