Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname en de Taalunie hebben een nieuwe literaire prijs ingesteld: de Ibisprijs Suriname. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt in de Week van het Nederlands van 1 t/m 8 oktober 2022. De prijs is bedoeld om Surinaamse taalkunstenaars die creatief omgaan met teksten in het Surinaams-Nederlands of in een andere Surinaamse taal te waarderen en te stimuleren. Het gaat om poëzie, proza, toneelteksten en filmscripts. De winnaar krijgt 1000 euro.

De Ibisprijs Suriname stimuleert verdere ontwikkeling van de nationaal-culturele identiteit in de Surinaamse talen en heeft waardering voor culturele normen en waarden binnen de Surinaamse gemeenschap. Dit wordt de alakondre-fasi genoemd (op alakondre-wijze).

Alle talen zijn toegestaan, maar wel met een vertaling naar het Surinaams-Nederlands als de tekst niet in het Surinaams-Nederlands is. De basis is het stimuleren van het schriftelijk creatieve taalgebruik in Surinaamse talen.

Alle Surinamers die in 2018, 2019 of 2020 teksten hebben geschreven die vallen onder poëzie, proza, toneel en film kunnen deelnemen. Het kan bijvoorbeeld een boek zijn dat is verschenen in deze periode, maar ook een tekst die in deze periode geschreven is, maar die nog niet is gepubliceerd.

Teksten voor de Ibisprijs Suriname moeten voor 30 juni 2022 worden ingestuurd naar ibisprijssuriname@gmail.com (daar kun je ook een aanmeldformulier opvragen).