Literatuur Vlaanderen is wat het Letterenfonds in Nederland is. Literatuur Vlaanderen kent minder beurzen en minder hoge beurzen toe aan vrouwen, zo schrijft Samira Atillah in De Morgen. Niet alleen hebben vrouwen minder kans op een beurs (65% tegenover 80% bij de mannen), ze krijgen ook structureel lagere bedragen (8.149,09 tegenover mannen 10.577,65 euro).

Yannick Geens van Literatuur Vlaanderen zegt in De Morgen dat de cijfers voor dit jaar meer gelijk liggen.

Om die positieve evolutie verder te ontwikkelen wil Literatuur Vlaanderen haar commissieleden “nog uitgebreider informeren, de cijfers intersectioneler benaderen en de instroom van vrouwelijke auteurs aanmoedigen, dat is immers waar het onevenwicht begint.”