De Lezer des Vaderlands bespreekt de schizofrene tutjes in Exit van Mel Wallis de Vries en gaat en passant in op een artikel over jeugdliteratuur van Yra van Dijk en Marie-José Klaver.