Wethouder van Onderwijs, Cultuur en Evenementen van Rotterdam Said Kasmi was vanavond in het Bibliotheektheater aanwezig om de nieuwe stadsdichter van Rotterdam in te huldigen. Elfie Tromp neemt het stokje over van Anne Vegter die twee jaar geleden benoemd was. Elfie Tromp bracht in 2018 de bundel Victorieverdriet uit. OP de site van De Havenloods staat alvast haar eerste gedicht en haar voornemen voor de komende twee jaar:

Door mijn feministisch bewustzijn vind ik het belangrijk om het beeld van Rotterdam inclusiever te maken. Niet alleen het romantische beeld van arbeiders en ‘niet lullen maar poetsen’, maar ook: de verborgen geschiedenissen van vrouwen en de onopgetekenende verhalen van degenen die de zorgtaken op zich namen om de stad verder te brengen.

(Foto bovenaan van © Alek Dabrowski)