Marcel Möring hield dit jaar de 4 mei-lezing waarin hij zich indringend afvroeg op welk moment ‘mensen de gezichten van hun buren niet meer zien als die van hun medemens.’ Zijn lezing was ook een oproep tot verzet tegen de mensen die door polarisatie een maatschappij ontwrichten:

We kunnen een maatschappij zijn waarin de ander naast en met ons leeft, zonder daarmee onze eigen overtuigingen geweld aan te doen. Daarmee gepaard gaat de verplichting – als individu, als volksvertegenwoordiging, als overheid – om je te verzetten tegen denkbeelden die dat idee van onze samenleving aantasten of bedreigen.

Lees de hele lezing op de site van de NRC.