Vlaanderen heeft sinds gisteren ook een eigen canon. Naast ‘Lintbebouwing’ en ‘Goesting’ staan daarin ook literaire werken. Vanden vos Reynaerde heeft een eigen pagina evenals Hebban olla vogala. De historie van de vier Heemskinderen zien we terug bij Het Ros Beiaard van Dendermonde. De Leeuw van Vlaenderen zien we bij Leeuw van Vlaenderen Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging. Ook De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus heeft een eigen pagina.

Bekijk de hele lijst van de Canon van Vlaanderen hier.