De laatste werkdag van Hans Renders zit er op; op 8 juni vertrok hij als leider van het Biografie Instituut in Groningen. Onder zijn leiding zijn veel biografen gepromoveerd en is er aan theorievorming gedaan over het vak. De universiteit zou een opvolger voor Renders regelen, maar daar is tot nu toe niets van gekomen. Christien Boomsma interviewde Renders voor de UKrant en daarin laat hij blijken dat hij onbeschoft is behandeld.

‘Een paar maanden geleden nog’, zegt hij. ‘Ik was bij Jouke de Vries [de voorzitter van het college van bestuur, red.] en hij vroeg me of die opvolger nu al geregeld was. Ik zei van niet en hij pakte een stuk papier en schreef daar wat op en zei: “Ik bel jou volgende week op!”’, vertelt Renders. Hij haalt zijn schouders op. ‘Nooit weer iets gehoord.’

Thony Visser, decaan Faculteit der Letteren, is door de UKrant ook om een reactie gevraagd:
Gezien de huidige financiële situatie van de RUG en de letterenfaculteit is het eerlijke verhaal wel dat we steeds uitgebreid moeten kijken of en hoe een vacature uitgezet kan worden en ingebed kan worden in de faculteit. Maar de intentie om een goede opvolger voor Hans te vinden, is niet veranderd.
Dat lijkt managementtaal te zijn voor: we gaan de boel opheffen.

Lees het hele interview hier.