Wat vooraf ging: Femke Essink schreef in Trouw een recensie over Ik ben vrij van Lale Gül. Daarin stond onder meer dat de lezer halverwege het boek ‘snakt naar een genuanceerd geluid over islam en samen­leving. Of over alles, eigenlijk.’ Die uitspraak leverde een woedende column op waarin Gül schreef:

Ze vindt mijn boek en mijn meningen over de islam stom, omdat het ‘ongenuanceerd’ is. Ze oordeelt dus inhoudelijk over de dingen die ík persoonlijk heb ervaren en over hoe ík daarop reflecteer – overigens ben ik daarbij de mildheid zelve in dit boek, en tot besluit: dit is stom.

In Trouw schreef ombudsman Edwin Keulen over de kwestie en hij vroeg Essink naar een toelichting en dan blijkt dat er een beetje gesleuteld is aan de recensie:

“Gül herhaalt voortdurend dat het Westen verlicht is met de vrijheid van meningsuiting, terwijl de islam achterhaald is.” Dat bracht haar tot de verzuchting dat de lezer snakt naar nuance. “Let wel, over de islam én de samenleving. Natuurlijk wil ik niet zeggen dat Gül niet boos mag zijn of geen scherpe kritiek mag hebben.”

Het is uit dit zwart-witonderscheid dat de recensente concludeert dat Gül vervalt in de sleetse retoriek van Wilders. Zo stond het eerst uitgelegd in de recensie, maar de boeken­redacteur leek dat overbodig omdat de passage over de ‘onvervreemdbare’ kern van religies dit punt duidelijk maakt.

In haar laatste column voor Het Parool reageert Gül weer op het stuk van de ombudsman die haar niet heeft weten te overtuigen.

Blijkbaar moet ík tegenwoordig uitleggen dat een boekenrecensent niet haar mening moet geven over de politieke ideologie of opvatting van personages in een roman, en of die stroken met de hare, maar meer hoort te kijken naar zaken als stijl, vorm en taalvaardigheid. Maar dat was voordat de hele kunstwereld doorschoot in woke zijn, wat tegenwoordig inhoudt dat de islam geweldig is.

Dat is niet helemaal wat Essink beweert in haar recensie. Essink schrijft daarin zelfs letterlijk: ‘zo hebben jonge moslimvrouwen die door vaders, broers en culturele normen worden beknot dankzij Gül nu ook een lichtend voorbeeld. In dat opzicht is ze een heldin en verdient haar persoonlijke strijd alle steun.’ Dat citaat slaat Gül steeds over. Ze eindigt haar column aldus:

Moet ik nu ook al een les argumentatieschema’s geven? Ik geef het op.

Lees de hele column hier.