‘Je kunt tegenwoordig bijna niet meer in discussie met iemand of je krijgt een bende trollen op je af. Dat ervaar ik eigenlijk nog als negatiever dan zo’n dreigbrief,’ zegt Abdelkader Benali die uit zijn eigen praktijk weet hoe onverdraagzaam mensen kunnen reageren. ‘Ik ben wel bedreigd omdat ik schrijver ben én moslim. Dan heeft het niks meer te maken met jouw mening, maar met je identiteit die iemand kennelijk niet bevalt.’ De Auteursbond en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) wil de positie van schrijvers versterken tegen geweld, agressie en intimidatie. Daarom is er sinds gisteren de site SchrijversVeilig. Daarop kunnen schrijvers incidenten melden en tips krijgen om om te gaan met bedreigingen. Zo kun je er een digitale ‘hand-out‘ vinden met handige sites en tips om veilig in de digitale wereld te vertoeven.

• Bewaar bij bedreiging of intimidatie alle berichten. Maak screenshots en bewaar deze in een aparte map waar je ze niet elke dag tegen hoeft te komen. Constante confrontatie
met die berichten moet je vermijden. Als bepaalde uitingen niet strafbaar zijn, kan een opeenstapeling van berichten van bepaalde personen wel leiden tot strafvervolging op basis van stalking/belaging.
• Blokkeer mensen die haatdragende berichten sturen. Let wel op! Als je iemand blokkeert of een bericht rapporteert voordat je het gedocumenteerd hebt dan is het weg – en blijft het wel. Dan heb je dus ook geen bewijs! Goede volgorde is cruciaal.
• Meld online dreigingen bij je uitgever en SchrijversVeilig.
• Het verzamelen van al het materiaal kan na deze traumatische ervaring extra confronterend zijn. Vraag anderen dat te doen (via de uitgever of vrienden) als je het zelf niet aankunt.
• Let goed op je mentale gesteldheid. Online dreiging kan grote gevolgen hebben. Wees je daarvan bewust en zoek hulp als het je wordt aangeboden of als je merkt dat je hulp nodig hebt.

Het ministerie van OCW steunt dit initiatief.