Bij Crossing Border, Poetry International, Wintertuin, Writers Unlimited, Brainwash, De Nieuwe Liefde, El Hizjra, Mensen Zeggen Dingen, Noordwoord, Read My World, Tilt en Watershed kan de vlag uit, want ze hebben een vierjarige subsidie toegekend gekregen van het Nederlands Letterenfonds. Hetzelfde geldt voor de literair-educatieve organisaties Passionate Bulkboek, School der Poëzie, Poëziepaleis, Samenleving en Kunst, en Kleine Lettertjes. De organisaties zijn ingedeeld in een A-categorie (tot 380.000 per jaar) of een B-categorie (tussen de 65.000 en 180.000 per jaar). Het Letterenfonds focust zich de komende vier jaar op leesbevordering en literatuureducatie. In totaal is er met deze subsidieregelingen een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.

Zie voor het hele persbericht hier.