Antwoorden eisen op lastige vragen Hoe verhielden de kinderen van de eerste naoorlogse generatie Duitsers zich tot hun ouders? Hoe keken die kinderen naar hun ouders, toen ze er eenmaal