Een web van subtiele literaire referenties Er zijn boeken waarvan je tijdens de lectuur vermoedt dat er veel meer dubbele bodems en intertekstualiteit aanwezig is, dan een eerste lezing uitwijst.