STIP Media (die onlangs Boekblad overnam) stopt met Livre Magazine (net als Boekblad afkomstig van Pubmedia). Dat laat Hannah Jansen vandaag weten aan de medewerkers aan het blad. Daarmee heeft