STIP Media (die onlangs Boekblad overnam) stopt met Livre Magazine (net als Boekblad afkomstig van Pubmedia). Dat laat Hannah Jansen vandaag weten aan de medewerkers aan het blad. Daarmee heeft Livre Magazine nog net geen jaar bestaan. Livre Magazine was weer een voortzetting van de Boekensalon en dat blad was weer een voortzetting van Boekdelen.

Hannah Jansen:

Na het faillissement van PubMedia in februari is de uitgeverij als geheel overgenomen door STIP Media. STIP Media was in eerste instantie van plan om LIVRE zelfstandig te laten doorgaan, maar doordat we veel tijd hebben verloren is er onzekerheid ontstaan over de advertentieverkopen (die begin dit jaar goed liepen) en de verkoop van abonnementen. De nieuwe uitgever heeft daarom besloten de abonnees over te hevelen naar een bestaande titel van hen, Boekenpost. Ik zal hier geen verdere rol in hebben.

Natuurlijk vind ik het erg jammer, omdat we met LIVRE nog maar aan het begin stonden en ons nog niet echt hebben weten te bewijzen. En hoewel dit alles voor een heel groot gedeelte buiten mijn invloedssfeer heeft gelegen, voel ik me toch bezwaard dat dit zo is gelopen en dat je tijd hebt gestoken in iets wat er uiteindelijk niet komt.

Het eerste nummer van dit jaar was al helemaal klaar, maar zal dus niet meer verschijnen.