Verplicht studiemateriaal Vijftien doodstille kinderen – wat zeggen die? Misschien wel iets als ‘laat maar eens zien wie je bent’ of ‘ mogen we naar huis? of ‘boe’. Ik moet