Een zebra als klasgenoot Ik heb een levendige jeugdherinnering: ik ben vijf jaar en leer mezelf schrijven: boom. Als je het woord hardop spelt noem je de letter o een